تازه ها
عضویت در خبرنامه

12341

آمار سایت
  • بازدید امروز: 664
  • بازدید دیروز: 729
  • بازدید هفته: 7106
  • کل بازدیدها: 2500530

جاگیری‌ با توجه به موقعیت توپ000

بازی باید بین داور و داور دوم واقع باشد.

 داوران باید از سیستم قطری باز استفاده نمایند.
 قرارگرفتن خارج از خط طولی، کنترل بازی را راحت‌تر نموده و داور دیگر را در دید قرار می‌دهد.
 داوری که به بازی نزدیکتر است باید در حوزه دید داور دیگر قرارداشته باشد.
 یکی از داوران برای کنترل کردن بازی بدون خطا ، باید به اندازه ی کافی به بازی نزدیک باشد.
 داوران فقط جهت به دست آوردن چشم‌انداز بهتر از بازی، می‌توانند وارد زمین بازی شوند.
 چیزی که نیاز است دیده شود، همیشه در محل حضور توپ نیست. داوران باید به این نکات توجه نمایند:
 مقابله با تخلف فردی بازیکن دور از توپ
  خطا های احتمالی در محوطه جریمه که بازی به آن سمت پیش می رود.
  خطا هایی که بعد از تغییر ناگهانی بازی با فرستادن توپ به زمین حریف رخ می دهد.

جایگیری در جریان مسابقه

چنانچه توپ نزدیکتر از مدافع ماقبل آخر به خط دروازه باشد، یکی از داوران باید در راستای مدافع ماقبل آخر یا توپ قرار گیرد. داوران باید همیشه رو به زمین باشند.

 

جایگیری در ضربات شروع مجدد

 بهترین جایگیری، جایگیری است که داور بتواند در آن تصمیم صحیح بگیرد. کلیه توصیه ها در
 مورد جایگیری بر اساس احتمالات می باشند و باید با استفاده از اطلاعات مخصوص درباره تیم ها، بازیکنان و حوادث در مسابقه متناسب و در آن محل تنظیم شوند.
 جایگیری هایی که در تصاویر زیر اشاره شده بر اساس توصیه های داوران می باشد و برخی دیگر
 اجباری هستند. عطف به کلمه منطقه که بنظر می رسد، تأکید دارد که هر جاگیری توصیه
 شده در واقع فضایی است که در آن داور احتمالا کارآیی اش را بهبود می بخشد . منطقه می تواند بزرگتر، کوچکتر یا بطور متفاوت با توجه به شرایط در آن لحظه مورد بحث شکل گرفته باشد.

ضربه شروع (اجباری)

در شروع مسابقه داور در محلی که منطقه تعویض واقع شده بر روی خط طولی قرار می گیرد

 و باید در راستای خط میانی باشد تا به اجرای ضربه شروع  بر طبق شیوه مقرر نظارت کند.
 داور دوم باید در راستای مدافع ماقبل آخر تیمی که ضربه شروع را نمی زند، قرار گیرد.

 

 - پرتاب اوت دروازه

۱٫ یکی از داوران ابتدا باید بررسی نماید که آیا توپ داخل محوطه جریمه قرار گرفته است:

 •   اگر توپ به درستی در جایش قرار نگرفته باشد، و داورملاحظه نماید که دروازه بان برای
  پرتاب اوت دروازه آماده است یا به دلایل فنی در برداشتن توپ با دستانش تعلل می نماید،
 داور می تواند شمارش چهار ثانیه را شروع نماید .

۲٫ زمانی که توپ بطور صحیح در داخل محوطه جریمه قرار داده شد، یکی از داوران باید تا لبه

 محوطه جریمه حرکت کرده و بررسی نماید که توپ از محوطه جریمه خارج شود(توپ در بازی قرار گیرد)
 و مهاجمین در خارج از محوطه جریمه باشند. سپس داور
 بر طبق نکته قبلی بدون توجه به اینکه آیا دروازبان بازی را شروع کرده شمارش چهار ثانیه را انجام می دهد.

۳٫ سرانجام داوری که روی پرتاب اوت دروازه نظارت می کند باید برای کنترل مسابقه

 جاگیری مناسبی نماید که در هر حال در اولویت است.

 - ضربه کرنر (اجباری)(۱)

هنگام ضربه کرنر نزدیک ترین داور به محلی که باید کرنر زده شود بر روی خط طولی و به

 فاصله تقریبا ۵ متری قوس کرنر قرار می گیرد. از این محل او باید بررسی کند که توپ به درستی در داخل قوس کرنر قرار گرفته و بازیکنان مدافع حداقل ۵ متر از توپ فاصله بگیرند. داور دورتر از محلی که کرنر زده می شود در پشت قوس کرنر و در راستای خط دروازه
 قرار می گیرد. از این محل او بر توپ و حرکت بازیکنان نظارت می کند.
  - ضربه آزاد
 هنگام ضربه آزاد داور نزدیکتر در راستای محلی که ضربه زده می شود قرار می گیرد و بررسی می کند که توپ به درستی در محل برخورد قرار گرفته باشد، همچنین به تخلف بازیکنان در هنگام زدن ضربه نظارت می کند داور دورتر، باید در محلی که ضربه زده می شود و در راستای مدافع ماقبل آخر حریف یا خط دروازه قرار گیرد که در هر حال در اولویت است هر دو داور باید آماده باشند تا مسیر توپ را دنبال کنند و در امتداد خط طولی به طرف قوس کرنر بدوند تا اگر ضربه آزاد مستقیم به سمت دروازه زده شد آنها در راستای خط دروازه نباشند.
 - ضربه پنالتی (اجباری)
 یکی از داوران در راستای نقطه پنالتی و در فاصله تقریبا ۵ متری قرار می گیرد و بررسی می نماید که توپ به درستی در محل قرار گرفته باشد، زننده ضربه را مشخص می کند و به تخلف بازیکنان در هنگام ضربه نظارت می کند. او دستور اجرای ضربه را صادر نمی کند تا اینکه وضعیت همه بازیکنان صحیح باشد و داور دیگر در صورت نیاز به او کمک می کند . داور دیگر باید در تقاطع خط دروازه و محوطه جریمه قرار گیرد. اگر دروازه بان قبل از اینکه ضربه زده شود به جلو حرکت کند و گل به ثمر نرسد، داور در سوتش می دمد و دستور تکرار ضربه پنالتی را می دهد.

– ضربه از نقطه پنالتی دوم (اجباری)

یکی از داوران در راستای نقطه پنالتی دوم و در فاصله تقریبا ۵ متری قرار می گیرد و بررسی می نماید که توپ به درستی در محل خود  قرار گرفته باشد، زننده ضربه را مشخص می کند و به تخلف بازیکنان در هنگام ضربه نظارت می کند. او دستور اجرای ضربه را صادر نمی کند تا اینکه وضعیت همه بازیکنان صحیح باشد و داور دیگر در صورت نیاز به او کمک می کند . داور دیگر باید در تقاطع خط دروازه و محوطه جریمه قرار گیرد و ورود توپ به دروازه را بررسی می کند.

– ضربات آزاد با شروع خطای جمع شونده ششم (اجباری)(۱)

 یکی از داوران در راستای محل توپ و در فاصله تقریبا ۵ متری قرار می گیرد و بررسی می نماید که توپ به درستی در محل خود قرار گرفته باشد، زننده ضربه را مشخص می کند و به تخلف بازیکنان در هنگام ضربه نظارت می کند. او دستور اجرای ضربه را صادر نمی کند تا اینکه وضعیت همه بازیکنان صحیح باشد و داور دیگر در صورت نیاز به او کمک می کند . داور دیگرباید در تقاطع خط دروازه و محوطه جریمه قرار گیرد و ورود توپ به دروازه را بررسی می کند.

– ضربه اوت(  ( ۵

 هنگام ضربه اوت نزدیک به قوس کرنر به نفع تیم مهاجم، نزدیک ترین داور به محلی که ضربه اوت زده می شود در فاصله تقریبی ۵ متری قرار می گیرد. از این محل او باید بررسی کند که ضربه اوت بر طبق دستورالعمل زده شود و بازیکنان مدافع حداقل ۵ متر از خط طولی فاصله
 بگیرند. داور دورتر از محلی که ضربه اوت زده می شود در پشت قوس کرنر در راستای خط دروازه قرار می گیرد. از این محل او بر توپ و حرکت بازیکنان نظارت می کند.

– ضربات از نقطه پنالتی برای تعیین برنده یک مسابقه یا مسابقات رفت و برگشت(اجباری)

 داور باید بر روی خط دروازه و به فاصله تقریبا ۲ متری از دروازه قرار گیرد. وظیفه اصلی اش این است که نظارت نماید که آیا توپ از خط عبور می کند و آیا دروازه بان از روی خط به جلو حرکت می کند:
 •  هنگامی که توپ واضح از خط دروازه عبور کرده، داور باید با داور دوم ارتباط چشمی برقرار نماید تا کنترل کند که هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته باشد. داور دوم باید در راستای نقطه پنالتی و به فاصله تقریبی ۳ متری قرار گیرد تا نظارت کند که توپ و دروازه بان تیم زننده ضربه بطور صحیح در موقعیت خود قرار گرفته باشند. داور سوم باید برای کنترل بقیه بازیکنان دو تیم در داخل دایره مرکزی قرار گیرد. وقت نگهدار باید در پشت میز وقت نگهدار قرار گیرد و کنترل نماید که بازیکنانی که از زدن ضربات پنالتی منع شده اند و مسئولین تیم ها بطور صحیح رفتار نمایند. همه داوران ضربات پنالتی زده شده و شماره بازیکنانی که ضربات را زده اند را یادداشت نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 6 = چهل دو

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>