تازه ها
عضویت در خبرنامه

12341

آمار سایت
  • بازدید امروز: 445
  • بازدید دیروز: 580
  • بازدید هفته: 4775
  • کل بازدیدها: 2736370

اصلاحیه قوانین فوتسال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ و تصمیمات برد بین المللی فوتبال8

۱)       قانون ۱ – زمین بازی

تفسیر قوانین بازی فوتسال و رهنمودهایی برای داوران :

متن فعلی

متن جدید

تبلیغات تجاری اطراف زمین بازی

تبلیغات عمودی باید حداقل :

۱-     یک متر (یک یارد) از خطوط تماس باشند، به جز در محوطهء فنی و منطقهء تعویض، که در آنها هرگونه تبلیغی ممنوع می باشد

۲-    به همان فاصلهء عمق تور دروازه از خط دروازه باشند

۳-    یک متر (یک یارد) از تور دروازه باشند

 دلیل

تصمیم IFAB :هیچ گونه تبلیغات عمودی از هر نوعی نباید در یک متری محوطهء اطراف تور دروازه باشد تا باعث محدودیت دید داوران مسابقه در خصوص دروازه نگردد.

۲)      قانون ۳ – تعداد بازیکنان

تا بحال، قوانین بازی فوتسال (قانون ۳) تعداد حداکثر ۷ جانشین را مجاز می ساخت. با توجه به گسترش محبوبیت فوتسال و افزایش تعداد مسابقات، هم چنین نسخهء معمول مسابقات با چندین بازی پشت سر هم، نیاز به مجاز ساختن تعداد بیشتری از بازیکنان در هر مسابقه احساس می شد.

متن فعلی

متن جدید

مسابقات رسمی

در مسابقاتی که بازی رسمی است و تحت نظارت و حمایت فیفا، کنفدراسیون ها یا فدراسیون های عضو برگزار می گردد، بهره گیری از حداکثر ۷ جانشین مجاز است.

مسابقات رسمی

در مسابقاتی که بازی رسمی است و تحت نظارت و حمایت فیفا، کنفدراسیون ها یا فدراسیون های عضو برگزارمی گردد، بهره گیری از حداکثر ۹ جانشین مجاز است. مقررات مسابقه بایستی تعداد ذخیره هایی که نامشان در لیست اسامی قید می گردد را حداکثر تا ۹ بازیکن ایفاد نماید.

 دلیل

این تعدیل به جلوگیری کردن از مصدومیت ها در دراز مدت به سبب بازی کردن چندین مسابقه بدون استراحت کمک خواهد نمود. با این وجود، مقررات هر مسابقه امکان تعداد ذخیره ها را فراهم می سازد.

۳)     قانون ۳ – تعداد بازیکنان

تفسیر قوانین بازی فوتسال و رهنمودهایی برای داوران :

متن فعلی

متن جدید

اگر ذخیره ای که نام او در لیست اسامی قید شده است، پیش از آغاز مسابقه و بدون این که مسئولین تیم، مسئولین مسابقه (داوران) را مطلع سازند، جایگزین یک بازیکن شود، داوران تحت مساعدت کمک داوران باید به رهنمودهای زیر عمل کنند :

·         بازی را متوقف کنند ( البته اگر امکان ارائه آوانتاژ وجود دارد، فوراً بازی را متوقف نمی کنند)

·         به او اخطار نمی دهند اما به منظور تکمیل رویهء تعویض     ( یعنی ورود از طریق منطقهء تعویض تیم خودی) در نخستین توقف بازی او را به خارج از زمین مسابقه راهنمایی می کنند

·         در صورت اعمال آوانتاژ، زمانی که تیم «جانشین» صاحب توپ شد بازی را متوقف می کنند و مسابقه را با یک ضربهء آزاد غیر مستقیم به سود تیم حریف و از محلی که توپ هنگام توقف بازی در آنجا قرار داشت، مجدداً آغاز می کنند  ( نگاه کنید به قانون ۱۳ – حالات ضربهء آزاد)

·         در صورتی که آوانتاژ اعمال کرده و بازی را به علت این که تیم مقابل، مرتکب تخلفی شده یا توپ از زمین خارج شده است متوقف نمایند؛ باید بازی را با یک ضربهء آزاد غیر مستقیم به سود تیم مقابل تیم «ذخیره» و از موقعیتی که توپ هنگام توقف بازی در آن قرار داشت، مجدداً آغاز کنند   ( نگاه کنید به قانون ۱۳ – حالات ضربهء آزاد) . در صورت لزوم داوران مطابق با تخلف حادث شده علیه حریفان تیم «ذخیره» تنبیه انضباطی نیز اعمال می کنند

·         اگر آوانتاژ اعمال کرده و ذخیره یا بازیکن دیگری از تیم او مرتکب تخلف منجر به ضربهء آزاد مستقیم شود ( نگاه کنید به قانون ۱۳ – حالات ضربهء آزاد) داوران تیم «ذخیره» را با ضربهء آزاد مستقیم یا ضربهء پنالتی جریمه می کنند. در صورت لزوم داوران مطابق با تخلف حادث شده تنبیه انضباطی نیز اعمال می کنند.

اگر ذخیره ای که نام او در لیست اسامی قید شده است، در آغاز مسابقه به جای بازیکنی که نام او در لیست اسامی قید شده وارد زمین بازی شود و داور یا کمک داوران از این تغییر مطلع نگردند :

 داوران به ذخیره ای که نام او در لیست اسامی قید شده اجازهء ادامه دادن مسابقه را می دهند

هیچ گونه تنبیه انضباطی علیه او اتخاذ نمی گردد

  داوران گزارش واقعه را به مقامات مسئول ارائه   می دهند

دلیل

تصمیم IFAB :عادی است که تعویضی پیش از آغاز مسابقه و بعد از اطلاع داور از اسامی بازیکنان و ذخیره ها انجام شود. این روند به طور معمول به سبب مصدومیت بازیکنی هنگام گرم کردن حادث می گردد. اگر مسئولین مسابقه (داوران) از تعویض مطلع گردند، این عمل مجاز است، اما ضروری است که آشکار گردد که اگر داوران از عمل تغییر مطلع نشده باشند چگونه باید پیش رفت.

۴)      قانون ۴ – تجهیزات بازیکنان

متن فعلی

متن جدید

جوراب ساق بلند

جوراب ساق بلند : اگر چسب یا موارد مشابه روی جوراب بکار برده شود باید هم رنگ آن قسمت از جوراب باشد که روی آن اعمال گردیده است

دلیل

تصمیم IFAB :تعداد بازیکنانی که مقادیر بیش از حدی از چسب بر روی جوراب هایشان استفاده می کنندرو به افزایش می باشد. این عمل می تواند متضمن تعداد بسیاری از رنگ ها باشد و به طور کلی نمای جوراب را تغییر دهد. این کار باعث سردرگمی مسئولین مسابقه (داوران) می گردد که نیاز به نگاه انداختن دقیق به جوراب داشته تا مشخص نمایند چه کسی آخرین بار با توپ بازی کرده است قبل از این که توپ از بازی خارج شده باشد.

۵)     قانون ۴ – تجهیزات بازیکنان

تفسیر قوانین بازی فوتسال و رهنمودهایی برای داوران : سایر تجهیزات

متن فعلی

متن جدید

بازیکن می تواند از تجهیزاتی غیر از وسایل اصلی استفاده کند؛ مشروط بر این که تنها هدف این تجهیزات، حفاظت فیزیکی بوده و برای خود بازیکن یا سایر بازیکنان خطر آفرین نباشد.

( … )

استفاده از سیستم های ارتباطات رادیویی میان بازیکنان و / یا کادر فنی مجاز نمی باشد.

بازیکن می تواند از تجهیزاتی غیر از وسایل اصلی استفاده کند؛ مشروط بر این که تنها هدف این تجهیزات، حفاظت فیزیکی بوده و برای خود بازیکن یا سایر بازیکنان خطر آفرین نباشد.

( … )

استفاده از سیستم های ارتباطات الکترونیکی میان بازیکنان و / یا کادر فنی مجاز نمی باشد.

دلیل

تصمیم IFAB :واژه گذاری فعلی « سیستم های ارتباطات رادیویی » توسعه های فناوری را منعکس نمی کند.

۶)      قانون ۷–مدت زمان مسابقه – پایان هر نوبت از مسابقه

متن فعلی

متن جدید

وقت نگهدار، پایان هر نوبت را با سیگنال صوتی یا سوت مشخص می کند. پس از به گوش رسیدن سوت یا سیگنال صوتی وقت نگهدار، یکی از داوران پایان نیمه یا کل مسابقه را با سوت اعلام می کند. در این خصوص موارد زیر مد نظر قرار داده می شود :

·         اگر ضربهء پنالتی دوم یا ضربهء آزاد مستقیم از شروع ششمین خطای جمع شونده باید زده یا مجدداً زده شود، زمان نیمهء مذکور تا اجرای ضربه تمدید خواهد شد

·         در صورت وقوع خطای پنالتی یا لزوم تکرار ضربهء پنالتی، زمان هر نیمه تا اجرای آن تمدید خواهد شد

اگر پیش از به صدا در آمدن سوت یا سیگنال صوتی وقت نگهدار، توپ به سمت یکی از دروازه ها شلیک شد، داوران باید منتظر بمانند. هنگامی این نیمه از بازی خاتمه می یابد که :

·         توپ مستقیماً وارد دروازه شده و گل به ثمر برسد

·         توپ از محدوده زمین بازی خارج شود

·         توپ پس از تماس با دروازه بان، تیرهای عمودی، تیر افقی یا زمین، از خط دروازه عبور نموده و گل به ثمر برسد

·         دروازه بان حریف، توپ را مهار کرده یا توپ پس از برگشت از سوی تیرهای عمودی یا تیر افقی از خط دروازه عبور ننموده و وارد دروازه نشود

اگر هیچ گونه تخلف منجر به تکرار ضربهء آزاد مستقیم یا ضربهء پنالتی حادث نشده یا در حالی که توپ مسیر خود را طی می کند، تیم ها مرتکب تخلف منجر به ضربهء آزاد مستقیم از شروع ششمین خطای جمع شونده یا ضربهء پنالتی نشوند؛ این نیمه از بازی زمانی خاتمه    می یابد که :

·         توپ، پس از شلیک به دروازهء حریف، با بازیکنی غیر از دروازه بان تماس پیدا کند

وقت نگهدار، پایان هر نوبت را با سیگنال صوتی یا سوت مشخص      می کند. پس از به گوش رسیدن سوت یا سیگنال صوتی وقت نگهدار، یکی از داوران پایان نیمه یا کل مسابقه را با سوت اعلام می کند. در این خصوص موارد زیر مد نظر قرار داده می شود :

·         اگر ضربهء پنالتی دوم یا ضربهء آزاد مستقیم از شروع ششمین خطای جمع شونده باید زده یا مجدداً زده شود، زمان نیمهء مذکور تا اجرای ضربه تمدید خواهد شد

·         در صورت وقوع خطای پنالتی یا لزوم تکرار ضربهء پنالتی، زمان هر نیمه تا اجرای آن تمدید خواهد شد

اگر پیش از به صدا در آمدن سوت یا سیگنال صوتی وقت نگهدار، توپ به سمت یکی از دروازه ها بازی شد، داوران باید منتظر بمانند. هنگامی این نیمه از بازی خاتمه می یابد که :

توپ مستقیماً وارد دروازه شده و گل به ثمر برسد

 توپ از محدوده زمین بازی خارج شود

توپ پس از تماس با دروازه بان یا بازیکن دیگری از تیم مدافع، تیرهای عمودی، تیر افقی یا زمین، از خط دروازه عبور نموده و گل به ثمر برسد

·         دروازه بان یا بازیکن دیگری از تیم مدافع با توپ تماس پیدا کرده یا توپ پس از برگشت از سوی تیرهای عمودی یا تیر افقی از خط دروازه عبور ننموده و وارد دروازه نشود

توپ با هر بازیکنی از تیمی که آن را بازی کرده است تماس پیدا کند، مگر این که ضربهء آزاد غیر مستقیم در حال اجرا بوده و توپ بعد از تماس با بازیکن دوم به سمت دروازه حریف درحال پیشروی بوده است

 هیچ گونه تخلفی ارتکاب نشده باشد که با ضربهء آزاد مستقیم، ضربهء آزاد غیر مستقیم یا ضربهء پنالتی مجازات گردد، و ضربهء آزاد مستقیم یا ضربهء آزاد غیر مستقیم یا ضربهء پنالتی لزومی به تکرار شدن نداشته باشد

اگر تخلفی در این مدت ارتکاب شود که منجر به ضربهء آزاد مستقیم بعد از ششمین خطای جمع شوندهء یکی از تیم ها گردد، یا با ضربهء پنالتی مجازات شود، هنگامی این نیمه از بازی خاتمه می یابد که :

  توپ مستقیماً به سمت دروازه شلیک شود

 توپ مستقیماً وارد دروازه شده و گل به ثمر برسد

  توپ از محدودهء زمین بازی خارج شود

   توپ به یک یا هر دو تیر عمودی، تیر افقی، دروازه بان یا بازیکن دیگری از تیم مدافع برخورد کرده و گل به ثمر برسد

 توپ به یک یا هر دو تیر عمودی، تیر افقی، دروازه بان یا بازیکن دیگری از تیم مدافع برخورد کرده و گل به ثمر نرسد

  تخلف دیگری که با ضربهء آزاد مستقیم، ضربهء آزاد غیر مستقیم یا ضربهء پنالتی مجازات گردد ارتکاب نشده باشد

اگر تخلفی در این مدت ارتکاب شود که منجر به ضربهء آزاد مستقیم قبل از ششمین خطای جمع شوندهء یکی از تیم ها گردد، هنگامی این نیمه از بازی خاتمه می یابد که :

   توپ مستقیماً به سمت دروازه شلیک نشود

  توپ مستقیماً وارد دروازه شده و گل به ثمر برسد

   توپ از محدودهء زمین بازی خارج شود

 توپ به یک یا هر دو تیر عمودی، تیر افقی، دروازه بان یا بازیکن دیگری از تیم مدافع برخورد کرده و گل به ثمر برسد

  توپ به یک یا هر دو تیر عمودی، تیر افقی، دروازه بان یا بازیکن دیگری از تیم مدافع برخورد کرده و گل به ثمر نرسد

 توپ با بازیکنی از تیمی که ضربه را می زند تماس پیدا کند

 تخلف دیگری که با ضربهء آزاد مستقیم، ضربهء آزاد غیر مستقیم یا ضربهء پنالتی مجازات گردد ارتکاب نشده باشد

اگر تخلفی در این مدت ارتکاب شود که با ضربهء آزاد غیر مستقیم مجازات می گردد، هنگامی این نیمه از بازی خاتمه     می یابد که :

   توپ مستقیماً وارد دروازه شود بدون این که هنگام طی کردن مسیر خود با بازیکن دیگری تماس پیدا کند یا با یک یا هر دو تیر عمودی یا تیر افقی تماس پیدا نماید که در این حالت گل محسوب نخواهد شد

توپ از محدودهء زمین بازی خارج شود

 توپ به یک یا هر دو تیر عمودی یا تیر افقی پس از تماس با دروازه بان یا بازیکن دیگری از تیم مدافع یا مهاجم به غیر از بازیکن زنندهء ضربه برخورد کرده، و گل به ثمر برسد

توپ به یک یا هر دو تیر عمودی یا تیر افقی پس از تماس با دروازه بان یا بازیکن دیگری از تیم مدافع یا مهاجم به غیر از بازیکن زنندهء ضربه برخورد کرده، و گل به ثمر نرسد

 تخلف دیگری که با ضربهء آزاد مستقیم، ضربهء آزاد غیر مستقیم یا ضربهء پنالتی مجازات گردد ارتکاب نشده باشد

دلیل

متن موجود نامألوف به نظر می رسید، چون که اگر توپ با یک مدافع، نه دروازه بان، تماس پیدا می کرد و وارد دروازه می شد، گل به حساب نمی آمد؛ هم چنین روح بازی جوانمردانه ایجاب نمی کرد که یک تخلف ارتکاب گردد و، از این که با یک ضربهء پنالتی مجازات نمی شد یا این که تیم پنج خطای جمع شونده را مرتکب شده باشد، زمان نیمه یا بازی خاتمه یابد که در حالات شدید منجر به وقوع خطاهایی می گردد که نتیجهء بازی را تغییر می دهند.

۷)     قانون ۸–شروع و شروع مجدد بازی

متن فعلی

متن جدید

دراپ بال

( … )

تخلفات و تنبیهات

دراپ بال مجدداً از همان نقطه ای که توپ در وهلهء اول رها شده بود اجرا می شود :

( … )

دراپ بال

( … )

تخلفات و تنبیهات

دراپ بال مجدداً از همان نقطه ای که توپ در وهلهء اول رها شده بود اجرا می شود :

( … )

اگر توپ پس از تماس با زمین و متعاقب آن تماس یا بازی شدن توسط یک بازیکن مستقیماً وارد دروازه شود :

اگر توپ مستقیماً به درون دروازهء حریف شلیک شود، پرتاب دروازه اعلام می گردد

  اگر توپ مستقیماً به درون دروازهء خودی شلیک شود، ضربهء کرنر اعلام می گردد

دلیل

تصمیم IFAB :بسیاری از حالات وجود داشته که گل ها از دراپ بال های « غیر مبارزه ای» به ثمر رسیده اند. این عمل فشار بسیاری روی داور قرار داده است تا او گل را به حساب بیاورد. بنابراین با وضعیت غیر به نظر رسیده ای مواجه هستیم که در مقابل، تیم را مجاز به ثمر رساندن گل از ضربهء شروع بدون این که بازیکنی تلاش به متوقف کردن آن نماید می سازد تا بازی مجدداً متعادل گردد. با این حال، چنین چیزی ضرورتاً اتفاق نمی افتد، و می تواند منجر به بروز مشکلات وخیمی گردد.

۸)     قانون ۱۲–خطاها و رفتار ناشایست

تفسیر قوانین بازی فوتسال و رهنمودهایی برای داوران : تنبیهات انضباطی

( ص. ۱۳۲ )

متن فعلی

متن جدید

تنبیهات انضباطی

اخطار گرفتن بازیکن به سبب رفتار غیر ورزشی، متعاقب دست زدن عمدی به توپ دارای شرایط خاصی است. به عنوان مثال، زمانی که بازیکن :

عمداً و آشکاراً به توپ دست بزند تا از تصاحب توپ توسط بازیکن حریف جلوگیری کند

تنبیهات انضباطی

اخطار گرفتن بازیکن به سبب رفتار غیر ورزشی، متعاقب دست زدن عمدی به توپ دارای شرایط خاصی است. به عنوان مثال، زمانی که بازیکن :

عمداًبه توپ دست بزند تا از تصاحب توپ توسط بازیکن حریف جلوگیری کند

دلیل

تصمیم IFAB :مجازات کردن نتیجه این که دست زدن به توپ ایجاد شده است تا این که آشکار باشد حائز اهمیت بیشتری است. در واقع، دست زدن به توپ ممکن است قابل رؤیت نباشد ولی دقیقاً بسیار با اهمیت است. علاوه بر این، تعریف کردن معنی « آشکاراً» و بنابراین داشتن یک تفسیر واحد، به خصوص برای داوران از کشورها یا کنفدراسیون های مختلف با تجربه های بسیار متفاوت، مشکل می باشد. حذف کردن کلمهء « آشکاراً» و ایفاد نمودن این که اگر دست زدن به توپ حریف را از تصاحب آن منع نماید بازیکن باید اخطار بگیرد، تفسیر را ساده تر می کند.

۹)      قانون ۱۲ – خطاها و رفتار ناشایست

تفسیر قوانین بازی فوتسال و رهنمودهایی برای داوران : تخلفات ارتکاب شده توسط دروازه بان ( فقط انگلیسی)

متن فعلی

متن جدید

دروازه بان در موارد زیر مجاز به لمس توپ در نیمهء زمین خودی   نیست :

·         اگر او در نیمهء زمین خودی با موارد زیر برای مدت زمان بیش از ۴ ثانیه صاحب توپ باشد :

-         با دست هایش درون منطقهء جریمهء خودی

-         با پاهایش درون نیمهء زمین خودی

-         با دست هایش درون منطقهء جریمهء خودی و با پاهایش درون نیمهء زمین خودی

در تمامی این موارد، داوری که به دروازه بان نزدیک تر است می بایست آشکاراً شمارش ۴ ثانیه را اجرا کند

·         اگر پس از بازی با توپ و بدون این که توپ به بازیکن حریف برخورد داشته باشد، آن را متعاقب پاس عمدی هم دسته در نیمهء زمین خودی مجدداً لمس نماید

-         دروازه بان با لمس توپ به وسیلهء هر قسمت از بدنش، تداعی می کند که توپ را تحت کنترل دارد، به جز در مواردی که توپ به طور تصادفی توسط او برگشت داده     می شود

دروازه بان در موارد زیر مجاز به لمس توپ در نیمهء زمین خودی   نیست :

   اگر او در نیمهء زمین خودی با موارد زیر برای مدت زمان بیش از ۴ ثانیه صاحب توپ باشد :

   با دست هایش درون منطقهء جریمهء خودی

   با پاهایش درون نیمهء زمین خودی

  با دست هایش درون منطقهء جریمهء خودی و با پاهایش درون نیمهء زمین خودی

در تمامی این موارد، داوری که به دروازه بان نزدیک تر است می بایست آشکاراً شمارش ۴ ثانیه را اجرا کند

·         اگر پس از بازی با توپ و بدون این که توپ به بازیکن حریف برخورد داشته باشد، توپ را متعاقب بازی کردن عمدی همدسته با آندر نیمهء زمین خودی مجدداً لمس نماید

 دروازه بان با لمس توپ به وسیلهء هر قسمت از بدنش، تداعی می کند که توپ را تحت کنترل دارد، به جز در مواردی که توپ به طور تصادفی توسط او برگشت داده     می شود

دلیل

تصمیم IFAB :اشتباه در نسخهء انگلیسی، که نسخهء مرجع می باشد. 

اجرای قوانین

کنفدراسیون ها و فدراسیون های عضو ملزم به اجرای تصمیمات اتخاذ شده دربارهء تغییرات قوانین بازی از ۲ جولای ۲۰۱۲ ( ۱۲ تیر ۱۳۹۱ ) می باشند، اما کنفدراسیون ها و فدراسیون های عضو که فصل جاری آنها تا ۲ جولای به پایان نمی رسد می توانند بکارگیری تغییرات ایجاد شده را تا شروع فصل های بعدیشان به تأخیر اندازند. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش × = 12

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>