تازه ها
عضویت در خبرنامه

12341

آمار سایت
  • بازدید امروز: 1548
  • بازدید دیروز: 1575
  • بازدید هفته: 11784
  • کل بازدیدها: 1933893

درواه بانیبرخی ازقابلیت های دروازه بان ایده آل درفوتبال مدرن  این چنین است :

 الف – قابلیتهای جسمانی :

فاکتورهای فیزیکی درمورد یک دروازه بان مطلوب وایده ال میتواند به دوبخش قابلیتهای آنتروپومتریک ( پیکرشناسی ) وقابلیتهای آمادگی جسمانی و زیست حرکتی تقسیم شود .

علوم گنجانده شده دردواقیانوس آنتروپومتری وآمادگی جسمانی  گسترده ترازآن است که درموردش با چند سطر وصفحه بتوان اظهارنظرباکفایت نمود ، ولیکن به صورت اشاراتی میتوان چنین نوشت:

چگونگی  وضعیت آنتروپومتریکی و پیکرگونه برای دروازه بان درفوتبال بسیارتعیین کننده وحیاتی است .

درمورد هیچ پست دیگری، نتایچ ارزیابیهای پیکرشناسانه تاثیری ندارد و چنین ارزیابیهایی درمورد قابلیتهای آنترپومتریکی مطلوب برای یک دروزاه بان میتوان دردوبعد اینکه طول اندامهای تحتانی که ازطریق اندازه گیری قد نشسته (ستینگ هیت ) بدست می آید نسبت به کل قد وهمچنین مناسبات ریاضی فی مابین اعداد وارقامی که ازتقسیم طول ، عرض و قطر اندامهای فوقانی بریکدیگر حاصل میشود.

 یک دروازبان ایده آل به لحاظ پیکری  چنانچه تنه و اندام‌های فوقانی اش نسبت به طول اندام‌های تحتانی،بلند ترو گسترده تر باشد، مستعد تر است.

مهم تر از کشیده بودن اندام های فوقانی ، تناسب های داخلی میان اندام های فوقانی است .

 از تقسیم قد، به قد با دستان کشیده (در صورتی که اندام‌های در یک راستا قرار بگیرد)( فاصله بین دو انگشت بالای تا سطح افق ) و یا تقسیم دوم به اولی ،اعدادی بدست می‌آید که در گزینش استعداد برای دروازه‌بان کلیدی است .

 نتایج ارزیابی آنترپو متریکی حاصل از طول بازو(آخرومبال –رادیال ) ،طول استخوان ساعد (رادیال – استایلیون ) ،طول دوست باز به حالت متقاطع (آرام اسپن) ،طولی کف  دست‌ها و انگشت‌ان و اعدادی که از تقسیم این اندازه گیری ها برهم بدست می‌آید ، در گزینش دروازه‌بان حیاتی و تعیین کننده است.

 از علم بزرگ و مهم آنتروپومتری که بگذریم، اهمیت قابلیت جسمانی (فیزیکال فیتنس ) در مورد دروازه‌بان، بسیار پررنگ و ملموس است ، یک دروازه‌بان خوب می‌بایستی که از پارامتر مهم تحت عنوان زمان عکس‌العمل یا واکنش، بخوبی بهره مند باشد. زملن واکنش را می توان عبارت از این دانست :

فاصله بین دیدن یا شنیدن محرک تا اولین حرکت موثر ازسوی ورزشکار.

  یک دروازه بان هرچقدر هم که توانایی در انجام وظایف فنی داشته باشد ، اگر زمان واکنشش نامناسب باشد ، مانند آنست که بهترین دونده دنیا  ، چند دهم ثانیه بعداز بقیه دوندگان، اقدام به کند شدن از تخته استارت نماید که در این صورت تمام قابلیت‌های دیگرش در سرعت ‌نظیر گام ، وغیره به کمکش نخواهد رسید در نهایت  مدال طلا و حتی برنز را از دست خواهد داد.

 دروازه‌بان ی که بطور مثال ۵۵ سانتی متر پرش عمودی در جا می تواند ارائه دهد و بلافاصله عکس العمل بروز می دهد ، در مقایسه با هم نوع خود که ۶۰ سانتی متر می تواند بصورت عمودی پرش کند ، ولی کمی با  تاخیر موفق تر است.

در دنیای  قابلیت های جسمانی ، مورد بسیار مهم و کلیدی دیگری که برای یک دروازه بان مطرح است سرعت و توان انفجاری است .

 این دو پارامتر که در بخش عمده ای به صورت همپوشانی شده مطرح عستند ، ریشه در قابلیت جسمانی پایه تحت عنوان قدرت دارند .

توان ، حاصلضرب ، قدرت در سرعت است و به عبارتی توان یعنی عمل قدرتی را با سرعت انجام دادن  که مثال بارز آن پرتاب دیسک در دومیدانی است .

 تار های عضلانی داردای تقسیم بندی های متنوعی است . از جمله تارهای تندانقباض( فست تونیک) و تارهای کندانقباض ( اسلو تونیک)

برای ورزشکاری که می خواهد از سرعت و توان انفجاری بالائی برخوردار باشد تعدادتارهای تندانقباض از اهمیت بالائی برخوردار است.

 برای ارزیابی توانانفجاری اندامهای تحتانی از تست های آمادگی جسمانی می توان بهره جست  که رایج ترین آنها تست سارجنت است که در آن ورزشکار انشگت خود را به رنگ آغشته کرد هو در حالت ایستاده بالاترین جایی از دیوار را که می تواند با پرش علامت گذاری نموده و سپس همان کار را با یک پرش عمدی جفت و البته سه بار انجام داده ، تا بالاترین جای علامت گذاری شده مورد  معیار قرار بگیرد.

 سپس فاصله بین دو علامت ایستا و پرش شده را اندازه گیری کرده  و عدد بدست آمده را با جدول نورم مربوطه موردارزیابی قرار می دهند  تا کیفیت تند  انقباض بودن عضلات و توان انفجاری  ورزشکار مضخص شود .

 سرعت و توان انفجاری ، با وجود اینکه ریشه در ساختار  ژنیتیکی عضلات دارد ، بوسیله تلاش و تمرینات  مستمر و سازمان یافته  و البته اصولی قابل ارتقاء است .

 به هر حال یک دروازه بان برا یاجرای موفق در خروجها و تکل ها ، بطرز حیاتی احتایج به بالا بودن کیفیت سرعت  و توان انفجاری دارد .

 دیگر قابلیت آمادگی جسمانی که برای دروازه بان تعیین کنند ه است ، انعطاف پذیری عضلات و قابلیت زیست حرکتی برای انجام جهش ها و پرش ها عمودی و افقی است .

 درمورد انعطاف پذیری می توان گفت که توانایی یک یا گروهی از مفاصل برای عملکرد موفق در دامنه حرکتی را شامل می شود.

سن، جنسیت، و تمرین داشتن فرد از عوامل تاثیر گذار روی این پارامتر مهم است . دامنه حرکتیمفاصل  به عواملی نظیر فرم شکل هندسی مفصل و کپسول مربوطه، رباط ها و تاندون ها و طول تارهای عضلانی وابسته است .

کپسول مفصلی به میزان ۴۷ درصد ، عضلات و فاسیهای ا« بهاندازه ۴۱ درصد ، تاندونها و رباط ها به اندازه ۱۰ درصد و پوست به میزان ۲ درصد می تواند درمقابل دامنه حرکتی مفصل مقاوت کنند .

 برای اینکه سطح کیفیت انعطاف پذیری یک دروازه بان مورد ارزیابی قرار گیرد  روش های متنوعی در چهار چوب  دو سیستن ارزیابی تحت عنوان روش استفاده از ابزار دقیق و روش های میدانی مطرح است .

 در رش مستقیم بوسیله گونیامتر زاویه مفصل را انازه گیری نموده ، بوسیله  فلکسومتر انعطاف و بوسیله اینکلاینومتر انحراف مفاصل  مورد سنجش واقع می شود،.

 از مطرح ترین روش های میدانی نیز می توان از تست نشستن و رسانده دستها و تست های انعطاف پذیری شانه از جلو  و پشت نام برد.

درمورد انعطاف پذیری ، جهش ها و پرش های عمودی می توان  گفت  که با و جود اینکه  ساختار ژنیتیکی نامناسب ، سدی جدی محسوب می شود ، تمرین و تمرین و البته تمرین می تواند  این سد را تا حد زیادی کنار بزند ، مهم وحیاتی این است که یک دروازه یان به لحاظ قابلیتهای  آنتروپومتیریکی مستعد باشد.

ب- قابلیت های تکنیکی:

ابتدائی ترین نیاز یک دروازه بان ، برخورداری از دستهای  مطمئن است .

 دست هایی ه برای دریافت توپ، کمتر و یا بهتر است گفته شود هرگز دچار اشتباه نشود  که در این مورد باز هم مجبوریم به قابلیت های انتروپومتریکی  متوسل شویم.

جائیکه بزرگی کف دست ها تعیین کنند هاست . یک دروازه بان خوب در فوتبال مدرن میبایستی درمقابله باتوپ های شلیک شده و ارسال شده روی زمین و هوا به خوبی مسلط باشد و توپ گیر بودن یا شوت گیر بودن و دبل سیو کنندگی ،نمی‌تواند به تنهایی نمره قبولی را برای یک دروازه‌بان در کارنامه‌اش درج کند.

 یک دروازه‌بان می‌بایستی در حدی که یک بازیکن و آن هم بازیکنی تکنیکی ،توانایی درانجام بازی با پا داشته باشد، بخصوص از اوایل دهه نود که پاس روبه‏ عقب دروازه‌بان با محدودیت جدی مواجه شده و دروازه‌بان فوتبال دنیا از آن تاریخ به بعد در بازی با پا به پیشرفتها ی قابل توجه دست یافتند .

ج- قابلیت‌های تاکتیکی:

یک دروازه‌بان خوب ،به مانند سایر بازیکنان می‌بایستی که تاکتیک پذیر باشد در موقعیت‌های مختلف بازی می‌بایستی دامنه حرکتی مناسب را برای حرکت در داخل و حتی خارج از محوطه جریمه انتخاب کند، بازی‌خوانی و پیش‌بینی حرکت مهاجمان حریف نیز یکی از قابلیت‌های مهم تاکتیکی برای دروازه‌بان است.

 بایستی قبل از اینکه ضربه‏ توسط شوتزن یا ارسال کنند نواخته شود، دروازه‌بان بتواند مسیر انتخاب شده را تشخیص داده وتیمش را از خطرات  روی دروازه خود نجات بدهد.

 تاکتیک پذیری مهم  دیگر از سوی یک دروازه‌بان توزیع خوب و مناسب توپ بین یاران خود پس از دریافت است . در بسیاری از مواقع دروازه‌بانان موفق توانستند با ارسال‌های مناسب نیز به همراه و موقعیت‌های گل را روی دروازه  حریفان ایجاد کند .

د- قابلیت‌هایی روانى‏ :

یک دروازه‌بان خوب می‌بایستی از اعتماد به‌ نفس بالایی برخوردار باشد. می‌بایستی تسلط روانی خاص برای بازیکنان و بخصوص مدافعان تیم خودی داشته‌ باشد  و البته توانائی پائین آوردن  روحیه مهاجمانحریف بدون خطا کردن رانیز داشته باشد.

 در مقابل دریافت گل‌های زودهنگام و گلهایی زود هنگام  وگلهایی که به طرزی جدی در دریافت آنها مقصر بوده ،می‌بایستی بتواند بازگشت خود به بازی را از خود به نمایش بگذارد .

 دنیای دروازه‌بانی گسترده‌تر و مفصل‌تر از این جملات است و در تاریخ  فوتبال تا به امروز، جایگاهی که در میان بازیکنان به مارادونا تعلق می‌گیرد، در میان دروازه‌بانان می‌توان به تنهایی دروازه‌بانی که در تاریخ جام‌های جهانی در آن بهترین بازیکن جام انتخاب شد یعنی الیورکان تعلق بگیرد .

نویسنده:سرژیک مارکاریان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 + هشت =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>