تازه ها
عضویت در خبرنامه

12341

آمار سایت
  • بازدید امروز: 1302
  • بازدید دیروز: 1716
  • بازدید هفته: 12374
  • کل بازدیدها: 2123042

1فوتبال مدرن مستلزم شناخت سه لحظۀ مهم در بازی است  که عبارتند:

۱-  لحظه مالکیت توپ توسط تیم خودی

۲- لحظه مالکیت توپ توسط تیم مقابل

۳-  لحظه انتقال، (تغییر مالکیت توپ از تیم مقابل به تیم خودی و بالعکس )

۱- لحظه مالکیت توپ توسط تیم خودی(حالت حمله )

روش‌های برخورد با این چنین وضعیتی بستگی کامل به هدف  و استراتژی تیم دارد که غالباً براساس تدارک نوع حمله و به ثمر رساندن گل است ولیکن این هدف ممکن است تحت‌الشعاع  عوامل متعددی قرار بگیرد .

مهم‌ترین عامل در این وضعیت اینست که اساساً استراتژی تیم و افکار مربی در این لحظه حفظ نتیجه  است یا تغییر نتیجه .

الف- چنانچه حفظ نتیجه لحظۀ موردنظر مطلوب‏ تیم و مربی باشد ، قطعاً نیاز به تاکید به تدارک حمله با به خاطر انداختن مالکیت توپ نیست و مراقبت از نتیجه مطلوب  بستگی قابل‌توجهی به حفظ توپ دارد که در این وضعیت از متغیرها پارامتر پاس (که بحث مفصلی دارد ) باید استفاده شود.

  در مجموع ، رفتار بازیکنان تیم با توپ و بازی می‌بایستی به درستی و به این ترتیب باشد:

۱-  تعداد پاس‌ها رد و بدل شده بین بازیکنان اضافه شود.

۲-  پاس های طولی کاهش یافته و پاس‌های رو به جلو کاسته شود.

۳-  از پاسهای درعرض و حتی رو به عقب بیشتر استفاده شود.

۴- تعداد لمس توپ توسط بازیکنان بایستی محدود شود ( کمتر دریبل زده و زمان در اختیار داشتن توپ توسط هر بازیکن کاسته شود تا احتمال لو رفتن توپ به حداقل برسد)

۵-  چنانچه تیم مقابل اقدام به  پرس در یک سوم میانی و حتی لایه‌های نزدیک به محوطه جریمه و تیم خوبی نمود ، می‌بایستی حفظ توپ  را به زمین حریف و کناره‌ها کشاند که این کار می تواند با بکار گرفتن از بازیکنان  با قابلیت پرس کنندگی  و توجیه شده یا از طریق جابجایی بازیکنان درون زمین یا تعویض‌های هوشمند انه صورت بگیرد .

 در این موقع نقش هافبک دفاعی ،بسیار برجسته می‌باشد که لازم است از چرخش هایی ۱۸۰درجه به همراه توپ و هرگونه بازی ترکیبی  ۱-۲  ،اورلپ  تئوسط حریف جلوگیری نمایند.

 ب – اما چنانچه هدف از بازی تغییر نتیجه از طریقی تدارک حمله و به ثمر رساندن گل باشد، در لحظه مالکیت توپ می بایستی چنین عمل نمود:

۱- قطعاً نمی‌شود و مدعی شد که برای تدارک حمله می‌بایستی تعداد پاسها کم وطول پاسها زیاد باشد ، و لکن‏ معمولاً چنین وضعیتی رایج‌تر و نتیجه بخش تر است .

۲- قطعاً ‏ می‌بایستی تعداد پاسهای رو به جلو بیش از پاسهای در عرض باشد و از پاس و رو به عقب و نیز حتی‌الامکان پرهیز شود.

۳-  چنانچه دستور کار بازی در عمق باشد  تمامی روش‌های بازی ترکیبی ، ۱٫۲ ، تیک اور ، اورلپ حتی ۱-۲ می‌بایستی با بیشترین تحرک و صبر وحوصله انجام شود و خلاقیت بازیکنان  در خط میانی و حمله در عبور از حریف مستقیم تواند بسیار مؤثر باشد.

در این حالت حمایت از بازیکن دریبل زن بسیار مهم است تا بتواند پس از عبور از حریف مستقیم با ایجاد پوشش مورد نظر،  گزینه‌های خوبی برای ارسال پاس داشته  باشد.

۴-  شوت‌زنی بسیار مهم است.

۵- چنانچه دستور کار بازی از جناحین باشد . بهترین محل شروع  تدارک حمله‏ در کناره‌های زمین در نزدیکی خط  نیمه می‌باشد و برای بازی و ارسال از جناحین ، سه روش مرسوم و شناخته شده بکار می‌رود:

 الف – سانتر زودهنگام که از کناره‌های زمین و در حدود  ۳۰-۲۵ متر مانده به نقطه  کرنر ارسال می‌گردد و معمولاً می‌بایستی در محدودۀ تیر عمودی دورتر ( تیردو) فرود بیاید و در این میان حرکتی بدون توپ و اضافه شدن مدافع یا هافبک کناری جناح مورد نظر بسیار مهم است.

     ب- سانتر به هنگام که از کناره‌های زمین و نزدیکی نقطه  کرنر ارسال شده و بهتر است طوری باشد که قبل از فرود هر دو تیر عمودی راقطع نموده (قسمت تحتانی تیر عمودی دوم ) همچنین در کانال روی خط افقی طولی منطقۀ  طولی شش قدم  فرود آمد و از شدت کافی و لوزی ‏شکل بودن کافی برخوردار باشد و در این میان حرکت ضربدری مهاجمان به سمت تیر دور و نزدیک و بر هم زدن تعادل مدافعین أوّل‏ و مدافع پوششی حریف بسیار مهم است.

ج- ارسال دیرهنگام  یا پاس روبه عقب (کات بک ) که لازمه آن برخورداری بازیکن کناری از تکنیک حمل توپ  و چرخش و ارسال پاس  رو به عقب و همچنین حرکت وحمایت بازیکنان خط حمله و بازیکنانی که از خطوط و لایه‌های عقب‌تر اضافه می‌شوند، می‌باشد.

۲- لحظه مالکیت توپ  توسط تیم حریف ( حالت دفاع )

اهداف به‌صور ت دیکته شده مورد نظر است و جهت دستیابی بین این اهداف نیز راه‌ها و روش‌های پیش‌بینی شده برای دستیابی به سه هدف عمده در این لحظه، چند راهکار وجود دارد و اهداف اصلی عبارتند از:

 الف . ممانعت از تدارک حمله‏ توسط تیمی مقابل

ب .جلوگیری از گل خوردن و مالکیت مجدد توپ

اولین موضوع مهم این است که اولین بازیکن حریف که صاحب توپ است . اولین مهاجم ا ست حتی اگر دروازه‌بان و یکی از مدافعان حریف باشد به هر حال مهاجمی است تحت عنوان مهاجم اول که بایستی  نزدیک‌ترین بازیکن تیم خودی به عنوان مدافع اول به او نزدیک شود  .

در این لحظه مدافع اول باید توجه کند که بازیکن  حریف توپ را به بازیکن نزدیک یا دور پاس می دهد و یا اقدام به دربیل زنی می کند که درهرسه وضعیت موجود مراقبت از بازیکن حریف نزدیک به توپ نیز به عهدۀ مدافع عنوان تیم خودی است (  که می‌تواند یکی از هافبک‌ها و حتی مهاجمان تم ‌خودی باشد )

همچنین پوشش دادن فضای موجود در یک سوم تهاجمی حریفی که بایستی توسط مدافعان و حتی دروازه‌بان تیم خودی صورت بگیرد . باعث می‌شود که بازیکن صاحب توپ گزینه خوبی برای بازی مستقیم‏ و پاس بلند نداشته باشد و وضعیت مطلوب این است که مهاجم اول مجبور به ارسال پاس روبه عقب شود و در غیر این صورت نیز بردن بازی در عرض و بسمت خطهای طولی  نیزمی تواند گزینه کم خطر باشد و در این لحظات  عقب‌نشینی به سمت ‏ دروازۀ خودی ، اجتناب‌ناپذیر و کاملاً منطقی است و البته درحین این کار می‌بایستی فضای کل بازی حریف محدود شود و مدافعان همواره سعی  متمایل  بازی در کناره‌ها داشت و مدافعانی میان نباید در مقابل حرکت ضربدری مهاجمان حریف فریب بخورند .

۳- لحظه انتقال

 که عبارتست از لحظة تغییر مالکیت توپ که در به دونوع  تغیر مالکیت از حمله به دفاع و از دفاع  به حمله می‌باشد.

 در لحظه انتقال از نوع تغیر مالکیت از حمله به دفاع ( لودادن توپ ) تمام موارد لحظه مالکیت توپ توسط حریف پابرجاست و بایست افزود که تأکید زیادی در سرعت عمل در این لحظه می‌باشد زیرا در این لحظه ممکن است تیم حریفی موقعیت شوتزنی ارسال پاس عمقی و بلند و برتری عددی و در لحظه انتقال از نوع تغییر ما لکیّت از دفاع به حمله (زمانی که حریف توپ را لو می دهد ).

همچنین تأکید بر تدارک حمله سریع با پاس‌های کوتاه و در فکر حفظ و افزایش در صد  مالکیت توپ بودن (که در مورد این پارامتر نه چندان تأثیرگذار اتلاف وقت زیاد شده ) امکان‌پذیر نیست و بلکه در این لحظه بهترین راه ارسال پاس بلند و بازی مستقیم است و به نظر می‌رسد که مربیانی که در زمان حمله توسط حریف ،تمام بازیکنان خود را به عقب و مشارکت در دفاع  فرا نمیخوانند . بهتر عمل می‌کنند زیرا ایجاد یک ضدحمله سریع و استفاده از پاسهای بلند . مستلزم حضور حداقل یک مهاجم در فضاهای خالی یک سوم میانی و دفاعی تیم مقابل است  .

به‌هرحال برای ارتقای بازیکنان وبمنطور به منظور مقابله باسه لحظه مهم وضعیتهای بی‌شماری که ممکن است در بازی پش آید . تمرینات گسترده ای موجود است که مستلزم دانش تئوری ،توانایی کار عملی است انضباط‏ از سوی مربی است.

نویسنده: سرژیک مارکاریان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ نُه = 18

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>